ДОГОВІР.

Виконання робіт з виготовлення та монтажу натяжної стелі.

м.     Одеса                                                                                       ___ ”  ___________ 2020 р. __________________________________________, іменований надалі Виконавець, в особі___________________________________________, діючої на підставі свідоцтва, з одного боку, і фізична особа _____________________________________________, іменована (ий) в подальшому Замовник, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1  Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по виконанню   ремонтно-оздоблювальних робіт, а саме: монтаж натяжної стелі на об’єкті, розташованому  за адресою: _______________________________________________________ відповідно до калькуляції робіт  (Додаток №1 до цього Договору). 1.3  По закінченню виконання робіт сторони підписують Акт прийому-передачі виконаних робіт

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.  Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт не пізніше _________ робочих днів після отримання передоплати. 2.2. Замовник зобов’язується забезпечити вільний доступ фахівців Виконавця в місця проведення робіт, підтримувати температурний фон і відносну вологість в приміщенні відповідно до технології виконуваних робіт
і прийняти виконані роботи відповідно до Акту прийому-передачі по закінченню робіт.

3.МАТЕРІАЛИ І УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Роботи з монтажу натяжної стелі виконуються з матеріалів Виконавця. 3.2 Технічні вимоги до приміщення для установки натяжної стелі: 3.2.1.Замовник попереджений про необхідність обов’язкового збереження незмінного периметра приміщень, після проведених вимірювань, побудова креслень і рахунки. 3.2.2.Замовник зобов’язаний надати інформацію про точне розташування комунікацій (водопровідні труби, електропроводка, кабельні мережі і т.д.) проходять по периметру установки натяжної стелі. У разі відсутності відміток, проставлених Замовником в місцях проходження комунікацій, Виконавець, при можливому їх пошкодженні, відповідальності не несе. 3.2.3.Замовник зобов’язаний передати Виконавцю об’єкт, в якому встановлюються стелі, в підготовленому вигляді, а саме: • всі будівельні роботи повинні бути виконані повністю з ретельної прибиранням будівельного сміття; • до кожного світильника повинні бути підведені кабельні лінії, що забезпечують гарантоване включення і відключення напруги; • приміщення, де проводиться монтаж натяжних стель, повинні бути максимально звільнені від меблів; всі об’єкти, що не переносять підвищений нагрів (до 65 0 ), повинні бути прибрані. Також в приміщеннях не повинно бути протягів, і вони повинні бути опалювальними в холодну пору; • стіни в місцях кріплення стель повинні бути міцними, неушкодженими, прямолінійними. Гіпсокартон, керамічна плитка, і інші конструктивні та оздоблювальні матеріали повинні бути надійно закріплені; • Покладена на стіни кахельна плитка не повинна мати з тильного боку пустот, так як при кріпленні на неї профілю вона може тріснути. • навісне обладнання (кухні, полки, витяжки, і т.д.) повинні бути демонтовані; •поверхню основної стелі повинна бути рівною і чистою, що виключає відшарування старої обробки. Також на ній не повинно бути явних і прихованих елементів (цвяхів, шурупів, дроту і т.д.), які можуть пошкодити натяжна стеля; • на поверхні основного стелі Замовник повинен вказати місце розташування світильників будь-яким, добре видимим після нанесення пишуть предметом; центрування місць кріплення заставних під світильники і монтаж електропроводки не входить в обов’язки Виконавця і здійснюється Замовником до початку робіт з монтажу натяжних стель;  такі роботи як складання, монтаж і підключення світильників і люстр, що не входять в обов’язки Виконавця і здійснюються Замовником після закінчення робіт по монтажу натяжних стель. 3.2.4.Відповідно до технології, площини стель виставляються горизонтально по лазерному рівню. Якщо в приміщенні викладена керамічна плитка, то рівень установки натяжної стелі може визначатися паралельно горизонтальному шву між плитками. Якщо в приміщенні є короба з гіпсокартонних плит, то рівень стелі знову ж таки може задатися рівнем виставленого гіпсокартону. 3.2.5.Конструкція для кріплення ускладнених стель виготовляються Замовником по кресленнях, узгодженим з Виконавцем. 3.2.6. Особлива увага повинна бути приділена до установки світильників, які повинні володіти певними якостями і бути сумісні з матеріалами натяжної стелі. Загальні вимоги такі: – Світильник повинен мати бортик (це так званий штампований світильник). Бортик, існуючий на краї ідеально підходить для того, щоб прикрити підсилююче кільце, яке приклеюється на стелю для зміцнення матеріалу в місці прорізання отвору під світильник. Використовувати, так звані, литі світильники і світильники без бортика небажано. – Вбудований світильник не повинен нагріватися до температури понад 60 градусів (в іншому випадку відбудеться перегрів підсилювального кільця і можлива деформація а також розрив кільця і матеріалу). – Світло від лампи вбудованого світильника не повинен висвітлювати застельовий простір, для цього бажано використовувати лампи з напиленням. – Конструкція світильника повинна бути узгоджена з виконавцем до початку робіт. – Потужність встановлюваних вбудованих стельових світильників не повинна перевищувати 60 W для ламп розжарювання і 35 W для галогенних.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість робіт за цим Договором визначена згідно кошторисного розрахунку вартості установки натяжної стелі (Додаток №1), яке є невід’ємною частиною цього Договору. 4.2. Готівковий розрахунок в гривнях Виконавцем проводиться поетапно: 4.2.1 Оплата за установку натяжної стелі (Додаток 1): а) Передоплата в розмірі 50-70% від суми попереднього кошторису проводиться після підписання договору; б) За виконання етапів Виконавець надає Замовнику кошторису фактично виконаних робіт, що є підставою для Замовника провести проміжну оплату ремонтно-оздоблювальних робіт; в) Остаточний розрахунок проводиться після закінчення робіт. 4.3. Цей Договір і Додатки до нього не включають і не мають на увазі ніяких послуг з поточної вологою і остаточної генеральної післяремонтного прибирання приміщення, що є предметом Договору. 4.4.   Цей Договір набуває чинності з моменту отримання Виконавцем попередньої оплати.

5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Виконавець зобов’язується виконати монтаж натяжної стелі протягом ________________ робочих днів з моменту початку робіт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 6.2.   За порушення термінів оплати, визначених п.4.2.1 цього Договору, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1% вартості ремонтно-оздоблювальних робіт за кожен день прострочення. 6.4.  При порушенні Виконавцем п.5.1. (Терміни виконання робіт) він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості ремонтно-оздоблювальних робіт за кожен день прострочення до моменту підписання Акту прийому-передачі. 6.5.  За невиконання або неналежне виконання Замовником п.2.2. цього Договору, він виплачує неустойку Виконавцю, у розмірі середньої вартості робіт за Договором в день. 6.6.Гарантія на натяжна стеля становить 10 (десять) років і не поширюється на пошкодження пов’язані з неправильною експлуатацією натяжної стелі.

 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1.  Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в розділі 6 цього Договору, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань настала в силу дії непереборних сил.

7.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами. 7.3. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін, і діє до виконання сторонами всіх зобов’язань за цим Договором. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін, і діє до виконання сторонами всіх зобов’язань за цим Договором. 7.4.   Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів. Нерозв’язні суперечки підлягають розгляду в судовому порядку. 7.5.Замовник дозволяє збір і обробку своїх персональних даних

8.ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: Замовник:
Салабаш Юрій Олексійович ПІП:
Одеса, вул Ковадьська 27 Адреса:
Тел. 067-738-09-88 Тел:
Від імені Виконавця: Від імені Замовника:
Салабаш Ю.А.
_______________________ ________________________/           /
                                        (підпис)                                         (підпис)
Догори